Generaal Johannes van den BoschWaar komt die naam De Star eigenlijk vandaan? In 1819 werd door de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid het tijdschrift De Star uitgegeven. Dit blad had een landelijke verspreiding.

De naam is na toestemming van de directeur van de Maatschappij van Weldadigheid weer in ere hersteld.

Met het bulletin De Star wordt u op de hoogte gehouden van wat er in Frederiksoord was, is en gebeurt.
Het blad wordt in drukvorm en digitaal uitgegeven. De digitale versie is beschikbaar via de website www.de-star.nl

Deze website is nog in ontwikkeling, maar de meest recente uitgave van het bulletin kan hier worden gedownload.