Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Corso Frederiksoord

Op 24 februari 1890 zag de Floralia-Vereeniging het licht. Opgericht door de eerste directeur van de Frederiksoordse Tuinbouwschool, de heer A.C. Ide, had de vereniging als doelstelling: Door het kweken van bloemen en andere sierplanten volksontwikkeling bevorderen en de liefde voor sierplanten opwekken. Dat paste prima in de landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid waartoe de […]