Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Kolonieloop

Bosbad Vledder Vledderweg 21, Vledder

In De Kolonie is het heerlijk hardlopen! De Kolonieloop meandert door een bijzonder stukje Nederland: de bakermat van onze verzorgingsstaat.  De diversiteit van de route is groot en je loopt het merendeel over onverhard terrein. Asfalt, zand- en grindpaden, door bossen, mooie lanen, een boerenerf, langs prachtige historische gebouwen zoals de Koloniehuisjes. Bruggen, laaghangende struiken […]

Corso Frederiksoord

Op 24 februari 1890 zag de Floralia-Vereeniging het licht. Opgericht door de eerste directeur van de Frederiksoordse Tuinbouwschool, de heer A.C. Ide, had de vereniging als doelstelling: Door het kweken van bloemen en andere sierplanten volksontwikkeling bevorderen en de liefde voor sierplanten opwekken. Dat paste prima in de landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid waartoe de […]