Kolonienieuws

15 juli: Paard & Erfgoed gaat door op 5 en 6 september

De jaarlijks druk bezochte fair Paard & Erfgoed in Frederiksoord is het eerste grote evenement in Drenthe dat na de versoepeling van de Corona maatregelen gewoon doorgaat. Om de evenementen coronaproof te laten plaatsvinden wordt de fair in het eerste weekend van september over twee dagen verdeeld in de Tuinen. Voor de Provincie is het een pilot evenement, waarbij Het Kenniscentrum Events meekijkt over de schouders van de organisatoren. Er ligt een uitgebreid draaiboek klaar om alles volgens voorschriften te laten verlopen. Zo komen er meerdere in/ en uitgangen. Toegangskaarten zijn alleen online te verkrijgen vanaf 15 juli.

15 juli: Prestigieuze waardering voor het museum De Proefkolonie

De vier bezoekerscentra van de Koloniën van Weldadigheid waaronder De Proefkolonie en het Gevangenismuseum Veenhuizen krijgen het prestigieuze European Heritage Label.  In Nederland hebben het Vredespaleis, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork  en het Verdrag van Maastricht dit label al eerder gekregen.  Directeur Peter Sluiter van De Proefkolonie is blij met deze toekenning. Het versterkt het vertrouwen dat we het predicaat Wereld Erfgoed ook zullen krijgen.  

 

15 juli: De Kolonieman is genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs

Het biografische boek over Johannes van den Bosch van Angelie Sens is een van de tien genomineerde boeken voor de Libris Geschiedenis Prijs. In september wordt een nieuwe keus gemaakt voor vijf overblijvende boeken. Op 25 oktober wordt de prijs met een bedrag van € 25.000,- uitgereikt.  

15 juli: Nieuwe luchtballon voor Ike Visser

Ballonvaarder Ike Visser uit Frederiksoord mocht op 11 juli voor het eerst sinds de Corona uitbraak weer met een luchtballon met passagiers de lucht in. Hij deed dat met de doop van een prachtige nieuwe luchtballon met de registratie PH-SUZ, genoemd naar zijn echtgenote Suzanne. Onder toeziend oog van familie, vrienden en collega ballonvaarders werd de ballon in gebruik genomen voor een korte vlucht richting Ruinen.

15 juli: Patiënten uit Frederiksoord en Havelte moeten voor huisartsenhulp buiten kantooruren naar Meppel

Voor het eerst sinds er huisartsen zijn gevestigd in Frederiksoord kunnen de avond- en weekenddiensten niet meer door de huisartsen in Frederiksoord en Havelte worden georganiseerd. Waar op de meeste plattelands gemeenten al jaren gebruik werd gemaakt van de Centrale Huisartsen Dienst (CHD), bleef in Frederiksoord en Havelte een kleine dienstenstructuur buiten kantooruren georganiseerd door de ‘eigen huisartsen’ functioneren. Door de toenemende drukke praktijkvoering en het vertrek van een van de Havelter huisartsen is het niet meer mogelijk om een verantwoorde voorziening in stand te houden. Dat betekent dat patiënten uit de praktijken in Frederiksoord en Havelte voor huisartsenhulp buiten kantooruren zich nu moeten wenden tot de CHD in Meppel. De CHD Meppel is te bereiken op 0900-1120112.     

14 juli: Johannes van den Bosch levensgroot

Beeldend kunstenaar Herma Schellingerhoudt maakt in museum de Proefkolonie een levensgroot beeld van Johannes van den Bosch. Tot eind september kunt u haar daar aan het werk zien van woensdag tot en met zondag, ‘s morgens van 10.00-12.30 uur en ‘s middags van 13.30-16.00 uur.
 

9 juli: Voedselproject in de tuinen zoekt hulp voor het verzorging van de kippen.

Lotte Diephuis is op zoek naar buurtbewoners die haar willen helpen met de kippen als onderdeel van het mooie voedselproject in de Tuinen. Het werk bestaat uit:
‘S morgens hok openen
’S avonds hok sluiten
Soms een schoonmaakbeurt
Eitjes klaarleggen voor verkoop aan de straat.

Men kan met Lotte contact opnemen via mailadres lottediephuis@gmail.com.

25 juni: Het Koloniekerkje tijdens Corona tijd.

In het Koloniekerkje werd het heel rustig door het stilvallen van alle activiteiten tijdens de Corona periode. Lees hier hoe José en Michiel Hier op hebben ingespeeld.

22 juni: Voetbal vereniging Old Forward tijdens Corona tijd.
Ook voetbalvereniging Old Forward ondervond de gevolgen van de corona crisis. Lees hier hoe het de club verging in corona tijd.

18 juni: Onderhoud aan de bomen van de MvW.

In de Drentse koloniën staan veel oude bomen. Met het vorderen van de leeftijd en het afnemen van de vitaliteitkunnen takken afbreken of bomen omvallen. Stichting Maatschappij van Weldadigheid wil ongelukken voorkomen en zorgt met het project voor een veilig boombestand. Lees hier het volledige persbericht.

 15 juni: Eerste off-grid woning in gebruik genomen.

Perceel 475 is weer bewoond en evenals 200 jaar geleden zonder nutsvoorzieningen. 
Lees hier het artikel over Wanda en Hans in hun nieuwe off-grid koloniewoning.

5 juni: bijzondere Digitalis in het Sterrebos.

Deze digitalis is aangetroffen in het Sterrebos. Hij heeft een genetische afwijking waardoor een grote topbloem ontstaat. Waarschijnlijk blijft deze afwijking in stand omdat de akkerhommel deze soort graag bezoekt en zo voor bestuiving zorgt.

4 juni: Verlaten schoenen.

Al dagen staat dit paar schoenen eenzaam en verlaten in het Sterrebos.Wat zou de eigenaar overkomen wezen?


28 april: De VanSwieten tuin verkoopt tomatenplantjes op de biologische markt.

Traditiegetrouw kweken de vrijwilligers van de Van Swieten tuin ieder voorjaar vele honderden tomatenplantjes voor de verkoop tijdens de LenteFair. De opbrengst vormt een welkome aanvulling in de kosten voor onderhoud van de tuinen. Nu de LenteFair dit jaar niet doorgaat heeft men gezocht naar andere kanalen om de plantjes te verkopen. Op zaterdag 9 mei staat op de biologische markt in Frederiksoord tussen 9.00 en 14.00 uur een stand van de VanSwietentuin om de tomatenplantjes, courgettes, bijzondere eenjarigen, pompoenen, pepers en paprika’s aan de man te brengen.
Om dit onder de aandacht te brengen wordt er een advertentie geplaatst in de krant “De Westervelder” van komende week:

Meer informatie op de website www.vanswietentuin.nl


22 april: De noordelijkste reuzenorchis ontkiemd in Wilhelminaoord

Voor het eerst zijn in Nederland enkele reuzenorchissen in de natuur gevonden. Bij toeval werd op het terrein van het Buitencentrum School in Bos in Wilhelminaoord een heuse reuzenorchis (Barlia robertina) ontdekt. Op een voor de kinderen aangelegd natuurgebiedje met een vlinderberg, waar mergel is gestort en waar dus veel kalk in de grond zit, blijkt deze zeldzame orchidee te groeien en te bloeien. De plant komt normaal in Zuid Europa voor. Vermoedelijk is met de Saharawind een zaadje mee gevoerd en heeft door de ‘gunstige’ klimaatverandering hier kunnen ontkiemen op de voor de plant toevallig geschikte bodem.  In de loop van jaren kan de plant bij  gunstig blijvende omstandigheden tot een hoogte van 1 meter uitgroeien. 20 april: Unesco besluit uitgesteld

Besluitvorming over erkenning Werelderfgoed koloniën van Weldadigheid is uitgesteld.

De vergadering van het UNESCO Werelderfgoedcomité  welke deze zomer in het Chinese Fuzsou zou plaats vinden, is in verband met de uitbraak van het Coronavirus uitgesteld naar een later tijdstip. Er wordt gestreefd naar een nieuwe afspraak voor het eind van dit jaar. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de pandemie. 

7 april: Vrijwilligers

In februari maakten we voor De Star van maart een rondgang langs plaatsen in de Kolonie waar vrijwilligers werken. In dat nummer gaven we voorrang aan de actualiteit, het artikel ‘vrijwilligers’ werd doorgeschoven naar de volgende uitgave. Inmiddels is het stil in Frederiksoord, evenementen gaan niet door en het museum De Proefkolonie is gesloten. De vrijwilligers zitten noodgedwongen thuis om besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk in te perken. Het is ongewis wanneer de volgende Star zal uitkomen, want ook de redactie mag niet bij elkaar komen. Daarom verspreiden we het nieuws uit de Kolonie de komende tijd via onze website en plaatsenwe het artikel ‘vrijwilligers’ hier ook, voorzien van een vraag aan alle vrijwilligers.

Waarin een kleine gemeenschap groot kan zijn.

Lentefair, Corso en Paard & Erfgoed, jaarlijkse evenementen als deze doen een beroep op vele vrijwilligers. Maar ook op reguliere basis zijn vrijwilligers actief. Wat bezielt ze? Wat doen ze, waarom doen ze het, wat levert het ze op.

Lees hier het volledige artikel over vrijwilligers in de kolonie.

Nu leven we in een geheel andere wereld. Een waarin we dagelijks gefocust zijn op hoeveel coronazieken er bij zijn gekomen, hoeveel ic-bedden er gevuld zijn en hoeveel doden er te betreuren zijn.

We willen u als vrijwilliger de volgende vraag stellen: Wat doet u nu, nu u noodgedwongen thuis zit? Hebt u misschien een vorm van vrijwilligerswerk gevonden waar nu behoefte aan is en die wel te doen is in deze tijd van social distance? We zijn benieuwd naar uw reactie en zullen daar aandacht aan besteden op de site of in de volgende uitgave van De Star.

Wilt u uw antwoord mailen naar star.frederiksoord@gmail.com

Alvast hartelijk dank daarvoor.

6 april: Kolonienieuws

Hoewel  Gasterij & Logement Frederiksoord in verband met het coronavirus gesloten is, is er toch volop toegestane activiteit in het pand.

Zo kunt u er van dinsdag tot en met zondag vers vloerbrood kopen. Vanaf 7 april is er ook met spijs gevuld Paasbrood te koop. Als u niet mis wilt grijpen bestel dan uw Paasbrood tevoren bij info@hotelfrederiksoord.nl Naast brood is er koffie to go te koop.

De Gasterij is geopend van 08.00 – 13.00 uur

Voor het Paasweekend kunt u een Oosterse fondue of een complete gourmet bestellen. Wilt u hier meer over weten kijk dan op de site, www.gasterijfrederiksoord.nl onder het kopje Nieuws.

2 april: Kolonienieuws

De Koloniën  van de Maatschappij van Weldadigheid hebben het European Heritage Label (Europese Erfgoed) gekregen vanwege hun rol in de geschiedenis en cultuur van de Europese Unie. Dit versterkt de kans dat ook UNESCO een werelderfgoed status toekent aan de voorgedragen koloniën. Het is echter nog de vraag of de geplande bijeenkomst van UNESCO van 29 juni – 9 juli in het Chinese Fuzhou doorgaat.  

De informatiebijeenkomst over het veiligheidsonderzoek van de bossen van de MvW op 20 april bij Grenzeloos en zo in Doldersum gaat vanwege de Corona crisis niet door.

Ook het dansfestival Drenthe on the Move van 19-21 juni is afgelast.

Kil voorjaar

Het stille voorjaar….